Projekt
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt
   Genomförande
   Förprojekt 2002
   Träningsläger 2003
   Verksamhet 2004
   Verksamhet 2005
   Verksamhet 2006

Partners

Supportrar


Projekt

Projektet Operation Fjällgås

Projekt Operation Fjällgås grundades 2001 med syfte att hjälpa den fennoskandiska fjällgåspopulationen. Arbete utförs tillsammans med ett antal samarbetspartners i Fennoskandien. Projektplanen har som mål att släppa ut och guida ca 400 unga fjällgäss (100 individer per år) längs en trygg flyttväg till skyddade övervintringsområden. Jakttrycket längs västliga flyttvägar är minimal till skillnad från flyttvägarna via Östeuropa.

Den nya västliga flyttrutten går från Lappland söderöver i Sverige och via Danmark till Tyskland till området nära den nederländska gränsen. Längs denna väg är det inte tillåtet att jaga bläsgås och därigenom minskas risken att fjällgäss skjuts av misstag.

Övervintringsområdena i Tyskland administreras av Biologiska Stationen i Wesel. Här kan fjällgäss övervintra inom ett område som har skydd via EU:s Fågeldirektiv. Nästföljande år kan fjällgässen flyga tillbaka till Lappland utan hjälp från människan. Senare kommer de att återvända till Tyskland med sina ungar.

Flyttning av flygvägar till Västeuropa är inte ”mot naturen” eftersom fjällgåsen har ett antal traditionella vinterkvarter i både Nederländerna och i Tyskland. Även idag ser man årligen cirka 100 fjällgäss i Tyskland. Enligt observationer hör ca en tredjedel av dessa fåglar till den återplanterade svenska fjällgåspopulationen. De andra fåglarna hör huvudsakligen till den ryska populationen, och en del till det återstående fennoskandiska beståndet.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren