Hem
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Hem

Projektet startades i samarbete med den tyska naturvårdsmyndigheten

En presskonferens den 16 januari 2007 markerade den officiella starten av projektet Aktion Zwerggans / Operation Fjällgås. Presskonferensen organiserades i Bonn i den tyska naturvårdsmyndighetens lokaler. Projektet presenterades och experten i genetiska frågor, professor Michael Wink från Universitetet i Heidelberg, berättade detaljerad om senaste forskning i genetik. Doktor Johan Mooij, expert i fåglarnas migration och ansvarig för den Biologiska Stationen Wesel rapporterade om senaste fakta vad gäller fjällgåsens traditionella migrationsrutter. Professor Hartmut Vogtmann, generaldirektör för den tyska naturvårdsmyndigheten, accepterade inbjudan att vara projektets beskyddare och Peter Wilde från stiftelsen Allianz Umweltstiftung garanterade projektets fortsatta finansiering. ... Läs mer

 

Operation Fjällgås åter i Sverige

I augusti 2006 kommer Operation Fjällgås -projektgruppen på nytt vistas i norra Sverige. Syftet med resan till Sverige är att granska flera potentiella landningsplatser längs Vindelälven, mellan det planerade startområdet och Umeå. Landningsplatserna kommer att behövas för vila och övernattning under migrationen på hösten 2007. Landningsplatserna, eller de så kallade, "stop-over platserna", ska vara lämpliga både för fjällgäss och för ultralätta flygplan. Förvaltningen av Vindelfjällens naturreservat är involverad i projektets förberedelser. Projektgruppen kommer troligtvis också träningsflyga inom det planerade startområdet. Flygplanet som kommer att användas är av typen Polaris AM-FIB. Detta flygplan kan flygas sakta och därför är det mycket lämplig för flygning med gäss.

 

DBU anslag för genetisk analys

Operation Fjällgås har ansökt om ekonomiskt bidrag hos Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) för att genomföra genetiska test på fjällgäss som är uppfödda i Tyskland, Sverige och Finland. Tillståndet som Naturvårdsverket har gett för projektet ställer ett krav gässen är testade med nya metoder. DBU har beviljat projektet ett anslag med rubriken: "Mikrosatellit och sekvensanalys för urval av genetiskt rena fjällgäss för utplantering" (AZ 24921-22/2). Undersökningen utförs av vår partner professor Michael Wink på Ruprecht-Karls Universitet i Heidelberg.

 

Fågelinfluensan stoppar fjällgåsprojektet

Efter flera år av förberedelser av projektet som har till syfte att rädda den extremt utrotningshotade fjällgåsen var allt färdigt för att starta. De första fågelungarna skulle kläckas i maj och i augusti skulle ultralätta flygplan guida fjällgässens migration från Sverige till Lower Rhine området i Tyskland. På grund av fågelinfluensans spridning i Europa har projektet temporärt ställts in.   ... Läs mer

 

Förberedelseresa till Sverige (augusti/september)

Ett antal representanter från Operation Fjällgås kommer i augusti/september besöka Sverige. Syftet med resan är att förbereda projektet. ... Läs mer

 

Operation Fjällgås söker ...

en fastighet i Tyskland där en fjällgåsgård kan byggas.

Ladda ner detaljer: PDF [22 KB] (på tyska)

 

Kort om fjällgås

Fjällgås (Anser erythropus) är en av de fågelarter i världen som är närmast utrotning. I hela världen uppskattas beståndet till högst 30 000 individer. Det fennoskandiska beståndet uppskattades nyligen till mindre än 200 fåglar, och bland dessa finns max 30 häckande par. Dessa siffror är oroväckande. Ett så här litet bestånd kan inte garantera artens överlevnad i Fennoskandien.  ... Läs mer

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren